Silla Herbst er uddannet fra Danmarks Designskole, Møbel og rum i 2011 og har et særligt fokus på lysets påvirkning på verden omkring os. 

 

Til dagligt arbejder hun som lys- og rumdesigner i lysdesignvirksomheden Jesper Kongshaug Lighting Design, der bl.a. har opgaver indenfor det iscenesættende lys til udstillinger og arkitektonisk belysning.

 

Hun er optaget af iscenesættelsen af rum og objekt samt spændingen mellem lys og skygge og den fysiske interaktion i rum. 

 

Nysgerrighed og undersøgende tilgang til form, taktilitet og lysets karakterskabende element er for Silla tilgangen til en opgave, der (forhåbentligvis) kan udfordrer brugen og oplevelsen af rum.

 

Hun er derudover en del af lyskunstgruppen Tokyo Blue, der arbejder projektioner skabt på baggrund af undersøgelser af farvet lys påvirkning af farvede flader samt spændingsfeltet imellem filmens 2dimensionelle afgrænsning og dets møde med 3 dimensionelle arkitektoniske former.